ტარიფები

ხელახალი გადაცემა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამების სატრანზიტო ოპერატორების მიერ ხელახალი გადაცემა

ესთეტიკური ცენტრები, სამედიცინო კლინიკებში, საავადმყოფოები და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის ესთეტიკურ ცენტრებში, სამედიცინო კლინიკებში, საავადმყოფოებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

მობილური კავშირგაბმულობა

მობილური კავშირგაბმულობისა და სხვა სახის სატელეფონო საკომუნიკაციო ქსელში მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის გავრცელებისათვის

საბავშვო გასართობ ცენტრებში

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის საბავშვო გასართობ ცენტრებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

სილამაზის სალონებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის სილამაზის სალონებში/სტუდიებში, სოლარიუმებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

სპორტულ, ფიტნეს ცენტრებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ/ფიტნეს/სპა კლუბებში/ცენტრებში და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

სამორინეებში, სათამაშო კლუბებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის სამორინეებში/კაზინოებში, ბოულინგ/კერლინგ, სათამაშო და/ან კომპიუტერულ კლუბებში, საბილიარდეებში, ინტერნეტ კაფეებში, ტოტალიზატორებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

მუსიკალური ყუთი

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის მუსიკალური ყუთით (Juke Box) საჯარო შესრულებისათვის

საგამოფენო დარბაზებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის საგამოფენო დარბაზებში, გალერეებში, მუზეუმებში, აუქციონებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

კულტურისა და დასვენების ბაღებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის კულტურისა და დასვენების ბაღებში/პარკებში, ატრაქციონებზე, პლაჟებზე და მსგავსი ტიპის სხვა ადგილებში

მუსიკალურ, ღამის კლუბებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის მუსიკალურ, ღამის კლუბებში, კარაოკე კლუბებში და სხვა მსგავსი ტიპის დაწესებულებებში

სისტამატური ხასიათის კულტურული ღონისძიებები და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის სისტამატური ხასიათის კულტურულ-გასართობი, შემეცნებითი, საჩვენებელი და მსგავსი სახის სხვა ღონისძიებების დროს

სავაჭრო დაწესებულებებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის სავაჭრო დაწესებულებებში, ბაზრობებზე, სავაჭრო კომპლექსებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

საუნებში, აბანოებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისთვის საუნებში, აბანოებსა და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

საბანკო, სადაზღვევო, გაქირავების პუნქტებში, სამრეცხაოებში და სხვა

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის საბანკო, სადაზღვევო და სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ცენტრებში, ასევე გაქირავების პუნქტებში, სამრეცხაოებში, ქიმწმენდებში, შეკეთების/სამკერვალო ატელიეებში/სალონებში და მსგავსი ტიპის სხვა დაწესებულებებში

სპორტული ღონისძიებები

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის საჯარო შესრულებისათვის სპორტული ღონისძიებების ჩატარების დროს

სატრანსპორტო ობიექტებზე

მუსიკალური ნაწარმოებების ფონოგრამის სატრანსპორტო საშუალებებსა და სატრანსპორტო ობიექტებზე საჯარო შესრულება

მატერიალური მატარებლები და მოწყობილობები

ფიზიკურ პირთა მიერ ნაწარმოებების პირადი სარგებლობის მიზნით რეპროდუცირებისათვის გამოსაყენებელი მატერიალური მატარებლებისა და მოწყობილობების (აუდიო და ვიდეო კასეტების, ლაზერული დისკების, კომპაქტური დისკებისა და სხვა მატერიალური მატერებლების) წარმოება და იმპორტი