ანა გოგობერიშვილი

ანა გოგობერიშვილი

გამგეობის წევრი

ანა გოგობერიშვილი არის GNRA-ის გამგეობის წევრი. აქვს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში მოღვაწეობის და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.