მერაბ სანოძე

მერაბ სანოძე

თავმჯდომარე

მერაბ სანოძე GNRA-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. მუსიკალურ ინდუსტრიაში დიდი გამოცდილება და მრავალი კონტაქტი აქვს. მერაბი არის სანო სტუდიის დამფუძენბელი, რომელიც საქართველოში ყველაზე დიდი ხმის ჩამწერი სტუდიაა.