მუდმივი მხარდაჭერა მუსიკალური ინდუსტრიის განსავითარებლად

ვრცლად ნახვა

მუდმივი მხარდაჭერა მუსიკალური ინდუსტრიის განსავითარებლად

ვრცლად ნახვა

ჩვენ შესახებ

საქართველოს მომიჯნავე უფლებათა ასოციაცია არის კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს შემსრულებელთა და ფონოგრამის დამამზადებელთა მომიჯნავე უფლებებისთვის ჰონორარის შეგროვებასა და დისტრიბუციას.

ასოციაციის მისიაა მუსიკალური ინდუსტრიის მდგრადი მხარდაჭერა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ უფლებისმფლობელებმა მიიღონ სათანადო კომპენსაცია თავიანთი შესრულებისა თუ ფონოგრამის გამოყენებისთვის. ასოციაციის მიზანია შექმნას სამართლიანი და გამჭვირვალე მუსიკალური ეკოსისტემა, რომელიც სარგებელს მოუტანს დაინტერესებულ მხარეებს და წაახალისებს მუსიკალური ინდუსტრიის მუდმივ ზრდასა და განვითარებას.  
ვრცლად ნახვა

ხარ შემსრულებელი, ფონოგრამის დამამზადებელი ან სხვაგვარად ფლობ მომიჯნავე უფლებებს?
შეამოწმე გეკუთვნის თუ არა ჰონორარი.

კონტაქტი    რეგისტრაცია

პარტნიორები

სიახლეები